Helicopter game

Helicopter game Med musen som eneste våben styrer du helikopteren gennem det farlige terræn! Helicopter game er yderst vanedannende!

Spil Helicopter game her