Hangman

Hangman Dette er en fin version af klassikeren Hangman. Gæt ordet. For hvert forkert bogstav kommer manden dog nærmere døden.

Spil Hangman her


Hangman er en klassiker

De fleste kender Hangman fra skoletiden, hvor spillet både kan bruges fagligt og til afslappende afveksling.

Spillet har været kendt i sin nuværende form siden midten af 1800 tallet.

Sådan spilles Hangman

Reglerne er forholdsvis simple, hvilket uden tvivl har medvirket til spillets popularitet.

I den simpleste udgave spiller to personer mod hinanden, eller en enkelt person mod en computer (som i vores gratisspil her over).
Den ene person (eller computeren) vælger et ord, som den anden person skal gætte. Som udgangspunkt skal "opfinderen" fortælle, hvor mange bogstaver ordet består af. Det vises oftest ved at lave en række streger på et papir (et per bogstav).
"Gætteren" kan vælge enten at gætte på et bogstav eller hele ordet. I starten af spillet er det som regel en fordel at gætte på bogstaver. Hvis bogstavet, der gættes på, findes i ordet, noteres bogstavet på sin respektive streg på papiret. Hvis bogstavet indgår flere gange i ordet, noteres det flere steder.
Hvis "gætteren" gætter på et bogstav, som ikke er en del af ordet, eller gætter på et ord, som ikke er det korrekte, har "gætteren" mistet et point. Det er på forhånd aftalt, hvor mange point "gætteren" starter med.
Spillet slutter ved at "gætteren" enten gætter det rigtige ord, eller har brugt alle sine point, i hvilket tilfælde han har tabt.
For at holde styr på antallet af point undervejs i spillet, er det almindeligt at man tegner en galge hvor en mand hænger fra - heraf navnet "Hangman". For hvert point spilleren taber tegnes en del af galgen, og når tegningen er fuldført, er alle point brugt op og spilleren har tabt.

Hangman strategi

En meget almindelig taktik er at gætte på de hyppigst forekommende bogstaver først. I sprog som engelsk og dansk er det oftest vokalerne; e, i, o, u og a.

Skal du finde på et ord, der er svært at gætte, kan det være godt at finde et ord med meget få af de typiske bogstaver. Eksempelvis et ord som "zebra". Samtidig er det sværere at gætte et langt ord, men det må heller ikke blive for langt - så indgår der flere bogstaver, og det bliver sværere at gætte på et "forkert" bogstav. Et godt ord kunne være "sandsynlighed".